Category
Vest Europa
      - Irland
      - Belgien
      - D.V.S. lande
      - Italien
      - Frankrig og Monaco
      - Østrig
Øst Europa
      - Bosnien og Herzegowina
      - Letland
      - Rumænien
      - Tjekkoslovakiet
      - Ungarn
      - USSR/Rusland
      - Øvrige områder
Uden for Europa
      - Afrika
      - Asien
      - Syd Amerika
      - USA
Østrig

© Copyright swSoftWare 2002. All rights reserved